Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek viszonteladók részére

 

Tartalom:

 1. Felek

 2. A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók

 3. A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció feltételei és menete

 4. Az egyedi adásvételi szerződés létrejötte, a vásárlás menete

  1. Kiszállítás, személyes átvétel

  2. Fizetési feltételek

  3. Jótállás

  4. A felelősség korlátozása

  5. Szerzői jog, jogsértések

  6. Adatvédelem

 


 1. 1.     Felek

 

1.1.   Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

 

Cégnév: Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7500 Nagyatád, Hunyadi utca 4/B. 1. em. 3.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 14-09-311966

Adószám: 23563742-2-14.

EU-s (közösségi) adószám: HU 23563742

Bankszámlaszám: 10403954-50526589-57481003 (Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.)

E-mail kapcsolat: info@mariatreben.hu

(a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

 

1.2.   A Webáruház az internet hálózatán a www.mariatreben.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a www.mariatreben.hu/static/files/uploads/ASZF.pdf linkről tölthető le. A szerződéskötés nyelve magyar, a szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

 

1.3.   A Webáruházban történő, 3. pont szerinti regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója (együttesen: Felek) között, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) szerint a Felek megegyezése alapján írásbeli szerződésnek minősül. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban vásárlást nem eszközölhet.

 

1.4.   A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház honlapján történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással, ennek elmulasztása a változtatások elfogadásának tekintendő. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 


 1. 2.     A Webáruházban forgalmazott termékekre vonatkozó általános tudnivalók

 

2.1.   A Webáruházban forgalmazott termékek Maria Treben natúrkészítmények (továbbiakban: termékek), amelyek megfelelnek a vonatkozó magyar és közösségi jogi előírásoknak.

 

2.2.   A Webáruházban forgalmazott termékek magyarországi forgalmazására - ideértve a kis- és nagykereskedelmi forgalomban történő forgalmazást is - az Eladó kizárólagos jogosultsággal rendelkezik, a termékek forgalmazására csak az Eladóval szerződéses kapcsolatban álló, hatályos viszonteladói szerződéssel rendelkező személyek jogosultak, akik a termékeket az Eladótól szerezték be.

 

2.3.   A Maria Treben termékek jó hírnevének és színvonalas kereskedelmének fenntartása érdekében a regisztrált viszonteladók kötelesek kiskereskedelmi gyakorlatuk során is betartani a jelen ÁSZF alapelveit, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokat és fogyasztóvédelmi alapelveket.

 

2.4.   Jelen Webáruházból kizárólag viszonteladók vásárolhatnak, ezért a jelen ÁSZF alapján létrejött megrendelések nem minősülnek fogyasztói szerződésnek.

 


 1. 3.     A viszonteladói keretszerződés megkötése, a regisztráció feltételei és menete

 

3.1.   A Webáruházból nagykereskedelmi célra történő vásárlás feltétele az Üzemeltetővel kötött, hatályos viszonteladói keretszerződés megléte, amely a Webáruházból történő vásárláshoz szükséges regisztráció előfeltétele.

 

3.2.   A Webáruházban viszonteladóként (kiskereskedőként) történő regisztrációt kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéni vállalkozó kezdeményezheti. Az Üzemeltető jogosult, de nem köteles nyilvános adatbázisokból ellenőrizni a Partnerek törvényes működését, így különösen, hogy adószámuk valós-e, továbbá nem állnak-e végrehajtás, felszámolás, végelszámolás vagy csődvédelem alatt.

 

3.3.   A regisztrációt kezdeményező fél (továbbiakban: Partner) a regisztrációra szolgáló oldalon köteles megadni a pontos nevét (cégnevét, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványában szereplő teljes nevet) és jogi formáját, cégadatait (székhely, cégjegyzékszám vagy egyéni vállalkozói szám, adószám, cégszerű képviselő neve, ha eltérő: kapcsolattartó személy neve), továbbá elektronikus, esetlegesen telefonos elérhetőségét. A fenti adatok megadását követően - amennyiben a Partner a 3.2. pontban meghatározott feltételnek megfelel - az Üzemeltető 2 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a Partner részére a jelen ÁSZF. 1. sz. mellékletét képező viszonteladói keretszerződést. A Partner a viszonteladói keretszerződést kinyomtatva, három példányban cégszerűen aláírva, postai úton köteles visszajuttatni Üzemeltető 1.1. pontban meghatározott székhelyére, amelyből egy példányt az Üzemeltető az általa történő aláírást követően visszajuttat a Partner részére. Az Üzemeltető a hozzá visszaérkezett, aláírt szerződéseket iktatja.

 

3.4.   A Webáruházban történő vásárláshoz szükséges regisztráció a Partner által aláírt viszonteladói szerződés Üzemeltetőhöz történő visszaérkezését követően aktiválódik, ezt követően jogosítja a Partnert a viszonteladókénti rendelésre.

 

3.5.   Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött viszonteladói keretszerződés, továbbá az az alapján létrejött, 4.1. pont szerinti adásvételi szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra – a teljesítés helyétől függetlenül – Magyarország joga irányadó.

 


 1. 4.     Az egyedi adásvételi szerződés létrejötte, a vásárlás menete

 

4.1.   A viszonteladói keretszerződés hatálya alatt a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Partner és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF és a viszonteladói keretszerződés rendelkezései egyaránt irányadók. Eltérés esetén első sorban az egyedi rendelés és visszaigazolás feltételei – feltéve, hogy az eltérés kifejezetten megjelölésre kerül –, másodsorban a viszonteladói keretszerződés, végül az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy azokat egymásra tekintettel kell értelmezni.

 

4.2.   Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Partner elfogadja. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást e-mailen és szükség esetén telefonon visszaigazolja. Ha az Eladó a megrendelést munkanapokon 24 órán belül, munkaszüneti napokon pedig az azt követő első munkanapon telefonon nem igazolja vissza, akkor a Partner mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF és a viszonteladói keretszerződés rendelkezései.

 

4.3.   A megrendelések leadása a Webáruház internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.mariatreben.hu webcímen található Webáruházban. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendelések nem érvényesek, azokat Eladó nem teljesíti. A megrendelést a Webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

 

4.4.   Különösen fontos a telefonos és e-mailes elérhetőség pontos feltüntetése, mert az Eladó a kiszállítást megelőzően felmerülő esetleges kérdéseit telefonon vagy e-mailen egyeztet. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem köteles teljesíteni.

 

4.5.   A Webáruházban böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „Kosár” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni. A termékek kiválasztását követően a tényleges rendelési folyamatot a „Pénztár” feliratú gombra kattintva lehet megkezdeni, majd a megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A Webáruházban történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrációt követően a későbbi rendelések esetén a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni.

 

4.6.   Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. Azoknál a termékeknél ahol 0 (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 forintos ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

 

4.7.   A megrendelések visszavonására vagy módosítására a megrendelés elküldését követően kizárólag elektronikus úton van lehetőség, legkésőbb a megrendelés tárgyát képező csomag futárszolgálat részére történő átadásáig.

 

4.8.   Csomagolás

 

A megrendelt termékeket a Webáruház minden esetben gondosan csomagolt küldeményben szállítja.

 


 

 1. 5.     Kiszállítás, személyes átvétel

 

5.1.   A megrendelt termékeket az Eladó futárszolgálat közreműködésével a Partner által megadott címre kiszállítja, illetve azok az Eladó székhelyén személyesen, előre egyeztetett időpontban átvehetőek. Az Üzemeltető nem tart fenn ügyfélszolgálatot, a személyes átvétel esetén minden esetben szükséges előzetesen időpontot egyeztetni. Személyes átvétel esetén a csomagot az Üzemeltető megbízottja adja át a Partnernek. Személyes átvétel esetén az átvétel legkorábbi és legkésőbbi időpontjáról (amely időpontig az Eladó vállalja a megrendelt termékek készleten tartását), valamint az Eladó napközbeni elérhetőségének időpontjáról az Eladó a megrendelést visszaigazoló telefonos egyeztetés alkalmával tájékoztatja a Partnert. Az Eladó üzlethelyiséget és ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

 

5.2.    A futárszolgálat közreműködésével kiszállított rendeléseket a Webáruház általában 1-10 munkanapon belül tudja teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.

 

5.3.   A Partner köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

 

5.4.   Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A kiszállítás munkanaponként 9-17 óra között történik. A vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető. A sikertelen kiszállítást követően az Üzemeltető a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

5.5.   A futárszolgálat közreműködésével történő kiszállítás esetén a Partner a termékek vételárán felül a kiszállítási díjat is köteles megfizetni. Az adott megrendelés után fizetendő kiszállítási díj összege mindig a konkrét megrendelésnél kerül feltüntetésre.

 

5.6.   A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése „utánvéttel” vagy személyes átvétel esetén készpénzes fizetéssel történik. Utánvét esetén a futár kizárólag készpénzt fogad el.

 

5.7.   A kiszállítást a GLS Futárszolgálat végzi.

 


 

 1. 6.     Fizetési feltételek

 

6.1.   A megrendelt termékek vételárának és a szállítási díjnak (továbbiakban: vételár) a kiegyenlítése az alábbi módokon lehetséges:

 • banki átutalás (a kiszállítást megelőzően),
 • futárszolgálat munkatársának történő fizetés készpénzben („utánvét”),
 • személyes átvétel esetén az Üzemeltető székhelyén az Üzemeltető képviselőjének történő fizetés készpénzben.

 

6.2.   A megrendelések teljesítéséhez szükséges a teljes vételár előzetes kiegyenlítése, a termékek kiszállítása illetve átvétele csak ezt követően lehetséges. A banki átutalással történő fizetés esetén Üzemeltető a teljes vételár bankszámlájára érkezését (ezen időpont tekintendő a vételár kiegyenlítése időpontjának) követően adja át a termékeket a futárszolgálatnak kiszállításra.

 

6.3.   Fizetési késedelem esetén a tartozás kiegyenlítéséig az Üzemeltető a Partner részére további megrendeléseket egyáltalán nem teljesít.

 

6.4.   Az Üzemeltető a számlát a Partner által megadott elektronikus levelezési címre elektronikus úton küldi meg.

 


 

 1. 7.     Jótállás

 

7.1.   Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

 

7.2.   Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

7.3.   A Webáruházban forgalmazott termékekre kötelező jótállás nem vonatkozik. A termékek szavatossági idejét a termékek csomagolása tartalmazza. A szavatossági igények teljesítésének feltétele az eredeti számla megléte. A szavatossági igények érvényesítésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai vonatkoznak. A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból és sérülésekből eredő hibákra a szavatosság nem vonatkozik.

 

7.4.   A Webáruházban vásárolt termékek viszonteladása előtt a Partner köteles ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát, a csomagolás sértetlenségét, illetve azt, hogy a termék csomagolásán található szavatossági idő letelt-e már.

 


 

 1. 8.     A felelősség korlátozása

 

8.1.   A Webáruház áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

8.2.   A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

8.2.1.     Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

8.2.2.     Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

8.2.3.     Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 

8.2.4.     Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

8.2.5.     Bármely szoftver nem megfelelő működése.

8.2.6.     Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

8.3.   A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

 

8.4.   A Partner teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának vagy cégadatainak megállapítása céljából.

 


 

 1. 9.     Szerzői jog, jogsértések

 

9.1.   A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (védjegy, szöveg - cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb. -, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb., ide nem értve azok olyan felhasználását, amelyre az Üzemeltető kifejezetten engedélyt adott. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a Partner elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Partner elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

 

9.2.   A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

 

9.3.   Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a Partner regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a Partnert.

 

9.4.   A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webáruház jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

 

9.5.   A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként - mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

 

9.6.   Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve az Üzemeltetővel kötött ilyen tartalmú megállapodás esetét.

 

9.7.   A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

 

9.8.   A Webáruház egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

 


 

 1. 10. Adatvédelem

 

10.1.   A Webáruház célja, hogy a regisztráció során, vagy az egyébként esetlegesen tudomására jutott személyes adatok védelmét a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa. A Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az üzemeltető a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. Jelen adatkezelési irányelvek kizárólag a Webáruház tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a Webáruházról közvetlenül érhetők el, illetve hozzáférhetőek.

 

10.2.   A Webáruházban történő regisztrációhoz személyes adatok megadása nem szükséges, az Üzemeltető kizárólag a partnerek cégadatait tartja nyilván, úgymint:

 •  a cég neve,
 • elérhetősége,
 • adószáma és

A további, Partner által megadott, személyes adatnak minősülő adatok közül az Üzemeltető a kapcsolattartó vonatkozásában az alábbi adatokat tarthatja nyilván:

 • a képviselő és kapcsolattartó neve és
 • telefonos és elektronikus elérhetősége.

 

10.3.   A kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Avtv. szerinti önkéntes hozzájárulás (elektronikus formában, ráutaló magatartással). A Partner felel azért, hogy az általa megadott személyes adatok közlésére jogosult, az Üzemeltetőt az adatkezeléssel kapcsolatban, az adatok jogosulatlan megadásából fakadóan ért bármely kárért az Üzemeltető felé kártérítési felelősséggel tartozik.

 

10.4.   Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a Webáruház kínálatából történő vásárlás problémamentes lebonyolítása.

 

10.5.   Az adatok kezelésének helye: az üzemeltető székhelye, telephelye. Az adatokat az üzemeltető a szerződésből származó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében továbbíthatja harmadik személyek felé, így különösen: GLS Futárszolgálat, egyéb futárszolgálatok.

 

10.6.   A Webáruház üzemeletetője részére adott adatkezelési felhatalmazás kiterjed arra, hogy azt az Üzemeltető, annak jogutódja, mindenkori tulajdonosa(i), illetve a tulajdonos(ok) részvételével működő más társaság is kezelje, kizárólag azonban az adatkezelés itt meghatározott céljával összhangban álló cél érdekében.

 

10.7.   Az adatok kezelése során az üzemeltető az Avtv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

 

10.8.   Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő bármely problémát, kérdést az ÁSZF elején található e-mail címen vagy az Üzemeltető székhelyére küldött tértivevényes postai úton lehet jelezni.

 

Jelen dokumentum szerzői jogi oltalom alatt áll, engedély nélküli felhasználása tilos! – Copyright/Szerző: Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, 2012.

Szállítási keretszerződés minta

Szállítási keretszerződés

 

amely létrejött egyrészről a

Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország Kft.

székhely: 7500 Nagyatád, Hunyadi utca 4/B. 1. em. 3.

cégjegyzékszám: 14-09-311966

adószám: 23563742-2-14.

bankszámlaszám: 10403954-50526589-57481003

képviseli: ..................................,

mintEladó

(továbbiakban: Eladó)

 

másrészről a

........................ Kft.

székhely: ................

cégjegyzékszám: .......................

adószám: ...........................

bankszámlaszám: .........................

képviseli: ..................................,

mintVevő

(továbbiakban: Vevő)

(továbbiakban együtt: Felek)

 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

 

 1. 1.     A szerződés tárgya

 

1.1.   Jelen szerződés az Eladó által üzemeltetett, www.mariatreben.hu honlapon elérhető Maria Treben egészségmegőrző termékeket forgalmazó webáruházban (továbbiakban: Webáruház) kapható termékek nagykereskedelmi célú értékesítése érdekében jött létre, melyek kizárólagos magyarországi forgalmazási jogaival Eladó rendelkezik.

 

1.2.   Eladó kijelenti, hogy a közöttük fennálló szerződéses kapcsolatra tekintettel a fent meghatározott termékek Webáruházból történő beszerzését követően engedélyezi azok kiskereskedelmi célú forgalmazását Vevő részére jelen szerződés keretei között.

 

1.3.   A Vevő a Webáruházban jelen szerződés alapján létesített regisztrációját követően, jelen szerződés hatálya alatt tetszőleges alkalommal, tetszőleges mennyiségű terméket vásárolhat. A vásárlásra jelen szerződés rendelkezésein túl az Eladó honlapján elérhető Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) mindenkor hatályos rendelkezései vonatkoznak.

 

 1. 2.     Vételár és fizetési feltételek

 

2.1.   A termékek aktuális vételára bruttó összegben feltüntetve szerepel a termékeknél a Webáruházban. A vevő által fizetendő összeg az összes megrendelt termékek összesített vételárából, valamint futárszolgálat igénybevételével történő szállítás esetén a szállítási díjból áll.

 

2.2.    A fizetendő összeg a megrendelés összesítésekor a Webáruházban megtekinthető, illetve arról Eladó elektronikus számlát küld Vevő részére.

 

2.3.   A részletes fizetési feltételeket és a késedelmes fizetésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF tartalmazza.

 

 1. 3.     Megrendelés, szállítás és teljesítés

 

3.1.   Jelen keretszerződés hatálya alatt a Vevő az ÁSZF-ben ismertetett rend szerint tetszőleges alkalommal, tetszőleges mennyiségben rendelhet termékeket elektronikus úton a Webáruház kínálatából.

 

3.2.   A megrendelés visszaigazolására az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

3.3.   A Megrendelt termékek átvételére futárszolgálattal történő kiszállítással vagy személyes átvétellel van lehetőség.

 

3.4.   A futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a Webáruházban készleten vagy raktáron megjelöléssel feltüntetett termékek esetén a szállítási határidő a vételár kiegyenlítését követően 10 munkanap, a készleten nem lévő termékek esetén egyedileg egyeztetett időpont. Amennyiben az Eladó a futárszolgálatnak kiszállításra bizonyíthatóan megfelelő időben átadta a termékeket, úgy a szállítási késedelemért nem felel.

 

3.5.   Személyes átvétel esetén szállítási határidőnek a termékek átvételére nyitva álló idő minősül. Ennek időpontjára az ÁSZF rendelkezései irányadóak, azonban ennek elmulasztása az Eladónak nem felróható, az eladó a személyes átvétellel érintett tárgyak vonatkozásában nem eshet késedelembe.

 

3.6.   A teljesítés Vevő részéről akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a vételárat kiegyenlíti. A teljesítés Eladó részéről akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak, személyes átvétel esetén a Vevőnek átadja.

 

3.7.   Az Eladó a termékek rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg - amennyiben az adott termékhez rendelkezésre áll - köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, így különösen a kezelési útmutatót, valamint a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat átadni.

 

 1. 4.     Kizárólagosság, szerzői jog

 

4.1.   Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyául szolgáló, a Webáruházban kapható termékek magyarországi forgalmazására Eladó kizárólagos joggal rendelkezik, továbbá, hogy Eladó a Maria Treben védjegy magyarországi használatára kizárólag jogosult. Az 1.2. ponttal összhangban jelen szerződéssel Eladó engedélyezi Vevő részére, hogy a megvásárolt termékeket annak hatálya alatt kiskereskedelmi forgalom keretében értékesítse, a jelen pontban meghatározott feltételekkel.

 

4.2.   Vevő a termékek általa történő értékesítése során köteles az Eladó által rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat, tájékoztatókat változtatás nélkül közölni a vásárlóival.

 

4.3.   A termékek kereskedelme során a hozzá érkező panaszokat, reklamációkat tájékoztatásként köteles közölni az Eladóval. A termékek használatából származó károkért azonban Vevő felel a vásárlói felé, az 5. pontban meghatározottak kivételével.

 

4.4.   A termékeken található, valamint a termékekhez kapcsolódó tájékoztatókban szereplő valamennyi tartalom (szöveg, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül Eladót illetik meg. Különösen tilos ezen tartalmakat a jelen szerződés céljától eltérően átdolgozni, másolni, stb., ide nem értve azok olyan felhasználását, amelyre az Eladó kifejezetten engedélyt adott. Az Eladó szerzői és egyéb jogainak megsértése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. Vevő elfogadja, hogy a fenti tartalmak jelen pontban meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek és jelen szerződés megszegésének minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a Vevő elfogadja, hogy az Eladó kárának külön bizonyítása nélkül is legalább (másolásonként, illetve másolt tartalmi egységenként) 50.000 forint kötbért köteles fizetni Eladónak.

 

 1. 5.     Kártérítési felelősség

 

5.1.   Eladó a Vevő által harmadik személyek felé értékesített termékekkel kapcsolatban keletkezett károkért (ideértve a termékek hibájából fakadó károkat is) nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel.

 

5.2.   Az 5.1. pontban meghatározottak alól kivételt jelentenek azok a termékek, amelyeket Vevő bizonyíthatóan sértetlen csomagolásban vett át az Eladótól, tekintet nélkül arra, hogy azokat személyesen vette át, vagy futárszolgálat közreműködésével. Amennyiben Vevő a termékeket nem sértetlen csomagolásban vette át Eladótól, úgy erről a tényről az átvételkor jegyzőkönyvet kell felvenni. A termékek Vevő által utólag jelzett sérüléseiért Eladó nem felel. A sérült, hiányos, lejárt szavatosságú terméket a Vevő nem jogosult kiskereskedelmi forgalomban értékesíteni, az ennek megszegésével kapcsolatos károkért való felelősség kizárólag a Vevőt terheli.

 

 1. 6.     A szerződés megszűnése

 

6.1.   Jelen szerződés határozatlan időre jön létre.

 

6.2.   Jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 15 napos felmondási határidővel felmondhatja.

 

6.3.   Jelen szerződést Eladó azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vevő

a)   bármely fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik,

b)  az ÁSZF által meghatározott lehetőséggel élve a halasztott fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a fizetési határidő lejártát követő 5. napon,

c)   a Vevő egyéb súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, ideértve különösen, de nem kizárólag az Eladó szerzői jogainak vagy kizárólagos forgalmazási jogainak megsértését, vagy az Eladó által képviselt Maria Treben márkához méltatlan viselkedését (lásd. 6.7. pont).

6.4.   Jelen szerződést a Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Eladó

a)      legalább három alkalommal neki felróhatóan a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan termékeket szállít,

b)      egyéb módon súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.

 

6.5.   A szerződés azonnali hatályú felmondását követően az Eladó köteles a Vevő Webáruházban történő regisztrációját haladéktalanul törölni, és a jogszabály által megőrzésre kötelezett adatok kivételével a Webáruházban megadott adatait törölni.

6.6.   A szerződés Eladó általi azonnali hatályú felmondását követően a Vevő már folyamatban lévő, de még ki nem fizetett rendelései törlődnek. A szerződés Vevő általi azonnali hatályú felmondását követően a folyamatban lévő megrendeléseket Eladó Vevő választása szerint köteles törölni, vagy a vételár megfizetését követően teljesíteni.

6.7.   A Felek megállapodnak, hogy a Vevő kiskereskedelmi tevékenysége során köteles a Maria Treben márkanév jó hírnevét szem előtt tartva eljárni, és a jogszabályoknak, etikai szabályoknak megfelelő tisztességes kereskedelmi gyakorlatot tanúsítani a fogyasztók felé. Vevő köteles a fogyasztói megrendeléseket, panaszokat jóhiszeműen és a tőle elvárható módon méltányosan fogadni és teljesíteni. Kérdés esetén a Vevő köteles kikérni a védjegytulajdonos Eladó véleményét.

 

 1. 7.     Értesítések

 

7.1.   Eladó részéről kapcsolattartó személy: ……………..

telefon: .......................

email: ..........................

 

7.2.   Vevő részéről kapcsolattartó személy: ………………….

telefon: ........................

email: .............................

 

 1. 8.     Záró rendelkezések

 

8.1.   A Eladó és a Vevő megállapodnak abban, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

 

8.2.   Ha az érintett Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek az Eladó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

 

8.3.   Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Jelen szerződés rendelkezéseit az ÁSZF, továbbá az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.

 

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

 

Dátum: .......................................

 

…………………………………

………………………………….

MARIA TREBEN Natúrkészítmények Magyarország Kft.

Eladó

képviseletében

.................................

 

.....................................

Vevő

képviseletében

………………….

 

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

 • Az adatszolgáltatás önkéntes és a regisztráció bármikor visszavonható. A regisztráló személy hozzájárul ahhoz, hogy a Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről.

 • A Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország Kft. mint adatkezelő, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartva tartja nyilván és kezeli a regisztrálók adatait.

 • A Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország Kft. a regisztráció során tudomására jutó személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi az érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül más számára hozzáférhetővé.

 • A regisztráció bármikor visszavonható. A Maria Treben Natúrkészítmények Magyarország Kft. a regisztrált személy kérésére, személyes adatait haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53424/2012.

 • Adatvédelmi nyilvántartásbavételi határozat: Adatvédelmi határozat.pdf